Tanáraink

"Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki,
hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.
"

Rudolf Steiner 


FÁBIÁN KRISZTINA
Osztálytanító - 1. osztály

Mielőtt utam ide, az Egri Waldorf Általános Iskolába vezetett részben alapítványi, részben állami iskolában dolgoztam éveken át. Gyermekem születését követően igyekeztem a lehető legtöbb gyermekpszichológiával, neveléssel kapcsolatos cikket, könyvet áttanulmányozni. Így olvastam Vekerdy Tamás cikkeit, könyveit, melyben több helyen említette, bemutatta a Waldorf-iskolák törekvéseit. Az olvasottak alapján szerettem volna, ha gyermekem majd egy ilyen szellemiségű iskola tanulója lehet, és azt is szerettem volna, ha ilyen iskolában taníthatnék. Sorsunk azonban akkor úgy fordult, hogy egyikünk sem lett „waldorfos”. Éveket töltöttem az állami oktatásban többféle eszközzel harcolva, hogy legalább az óráimon ne a külső kényszer legyen a rendező elv a gyermekek számára. Az említett írások alapján szerveztem úgy tanóráimat, hogy a tanulók magyar, földrajz és természetismeret órákon is mozgásos tevékenységet végezhessenek, egy-egy irodalmi mű feldolgozása a szöveg ismeretén, értelmezésén túl kézzel végezhető dolgokat is jelentsen. (Az eredetmondák tanulásakor csörgő- és sámándobot készítettünk, Tündérszép Ilonát minden kis tanulóm saját marionette-figurába álmodhatta meg és kelthette életre. Természetismeret órákon sokszor nem a tanteremben, hanem a szabadban figyeltük meg.)

2018-ban valóra vált a már elengedett álom: elsős osztálytanítóként csatlakoztam a Tanári Kollégiumhoz, a legkisebbeket terelgetem a formarajz, betűtanulás, számtan, kézimunka, zene, képzőművészet, mozgás felfedezésre váró birodalmaiban. Valódi felfedezés ez számukra és számomra is. Újratanulom a pedagógiát, újratanulom az iskolát.

Az iskolán kívüli hétköznapjaimban és hétvégéimen szívesen kirándulok, gyalogosan és kerékpárral is, főként a Mátra és a Bükk útjait járjuk családommal. Profin el tudok tévedni, de eddig még mindig hazataláltam! Szeretek olvasni szép- és szakirodalmat egyaránt. Egyik legkedvesebb regényem Heinrich Böll: Biliárd fél tízkor című írása, a lírai művek közül pedig Arany János Epilógus című verse áll szívemhez közel. Fontos számomra a természet- és környezetvédelem, az élet nagyon sok területén olyan egyszerűen élünk, hogy ne terheljük feleslegesen a környezetünket. Amit még szívesen megtanulnék: a lehető „legtermészetközelibb” kertészkedés.


KISS VIVIEN
Osztálytanító - 2. osztály

„Minden egyes gyermek egy csoda. Nem lehet tudni, hogy kiben mi lakozik: egy új Ady Endre vagy épp Blaha Lujza. Ha ajtót nyitunk előttük, esélyt adunk nekik, hogy kibontakoztassák a személyiségüket, a tehetségüket. Nem kell hozzá mást tenni, csak egymásból a jót "kiszeretni". Böjte Csaba

A gyerekek természetüknél fogva kíváncsiak. Érdeklődőek, tele vannak kérdésekkel, vágynak arra, hogy felfedezzenek és tanuljanak. Tanárként az én feladatom, hogy ezt a kíváncsiságot, tanulás iránti vágyat fenntartsam, kibontakoztassam, a bennük szunnyadó tudást felszínre hozzam.
Az elmúlt évek alatt – amióta tanítok – én magam is sokat tanultam, tapasztaltam. Felismertem, mennyire fontos, hogy a hagyományos tárgyi tudás átadásán túl az életre is neveljem a gyerekeket. Ne helyettük cselekedjek, hanem tanítsam meg őket a cselekvésre, az önálló gondolkodásra és felelősségvállalásra. 

Több év hagyományos iskolai tanítás után úgy éreztem, ez lehetne még jobb, adhatnék még többet a tanítványoknak. Valami olyat kerestem, ahol közvetlenebb, meghittebb kapcsolat alakulhat ki a gyerekekkel és a szülőkkel, ahol van lehetőségem szabadabban, jól átgondolt célok felé haladva tanítani, ahol az utat, a módszert én választhatom meg, saját meglátásom szerint – tudatosan, de felelősségteljesen – a tanítványaim személyiségéhez, képességeihez igazítva. Ahol igazán értelmét és eredményét látom a munkámnak, a sok ráfordított energiának és időnek, ahol a gyerekek igazán az életnek tanulnak. Mindezt egyéni képességeik, egyediségük és életkori sajátosságaik figyelembe vételével egy szeretetteljes, nyugodt, harmonikus légkörben.

Természetesen itt sem mindig minden tökéletes. Vannak nehézségek, megoldandó problémák. Akárcsak az életben. Vannak igazán nehéz napok, amit aztán nagyszerűek követnek. Nagyszerűek a napok, amikor úgy érzed, ezért minden erőfeszítés és nehézség megérte. Mert mindig van újrakezdés: minden nap egy új nap, tele lehetőségekkel, újult erővel. Ahol egy kedves szó, egy mosoly, az odafigyelés, a meghallgatás csodákra képes. 


GYENGE BRIGITTA
Osztálytanító - 3. osztály

Akik jól ismernek, tudják, hogy nagyon-nagyon régóta készülök arra, hogy waldorf-tanárként dolgozhassak. Magyar nyelv és irodalom tanári diplomám van, de ezt is azért szereztem meg, mert csak állami pedagógus diplomával lehetett jelentkezni a waldorf tanárképzésre. Soha nem akartam állami iskolában tanítani és nem is tanítottam. A waldorf-pedagógia az a módszer, az a szellemi közösség, az a fajta gondolkodás a világról, amit kerestem az Életben. Tulajdonképpen megnyugvást éreztem, amikor kiderült, hogy rajtam kívül is sokan vannak olyanok, akik ebben hisznek, ezt csinálják vagy szeretnék csinálni. Nagyon sok minden, ami az érdeklődési körömhöz tartozik, amit valaha csináltam vagy vonzott, amibe jobban bele akartam ásni magam, az mind benne van a waldorf-tanárságban, „büntetlenül” lehet összemosni és csinálni.
A másik „szakom” a művelődésszervező gyermekszabadidő szervező-szakirányon, ami a kézművesség, az alkotó tevékenység több ágát is magába foglalja. Majdnem 20 évig voltam tagja az egri Lajtha László Néptáncegyüttesnek, és a hagyományos népi mesterségek közül is kipróbáltam - és mondhatni, rendszeresen művelek is - néhányat. A tánc és a ritmus, a test iskolázása ma is része a mindennapjaimnak.

A waldorf-pedagógiában a szabadság az, ami a leginkább megfogott. A szabadság -  lehetőség és nagyon komoly felelősségvállalás. A szellemi szabadság alapvető az alkotó ember számára. Ez az egyik legfontosabb dolog, amit szeretnénk átadni a gyerekeknek, akik nálunk tanulnak.

Az osztályom nagyon okos és nyitott gyerekekből áll. A szülők tudják, hogy mit akarnak adni a gyerekeiknek, mert nagyon tudatosak. Akik nem ilyenek, azok el is mennek tőlünk akkor is,  ha a gyermek egyébként jó helyen van.
A problémák, a megoldásra váló helyzetek nagyon inspirálnak, visznek előre, érzem magamban a hitet és a lelkesedést, ami egyenlőre nem fogy bennem.

A tanítást nagyon élvezem. A készülések igazi szellemi élményt adnak. „Waldorfiában” gyakran megesik, hogy hiába a sok felkészülés egy-egy órára, epochára; ha olyan a gyerekek hangulata, teljesen megjósolhatatlan, hogy mi fog megvalósulni abból, amit aznapra szántam. De leblokkolni nem lehet!  A komfortzónámból már sokszor ki kellett lépnem, de ezek az alkalmak is az önismeretemet fejlesztik. Sokszor én is elcsodálkozom, hogy nem esem pánikba egy-egy helyzetben. Úgy vettem észre, hogy a „gyerekeim” szeretnek iskolába járni, kölcsönösen dicsérjük és segítjük egymást, ha olyan a teljesítmény.
Egyik legfontosabb dolog, amit itt tanultam, hogy a személyiségünkkel (is) neveljük a gyerekeket. A nyitottság, szeretet, folyamatos önfejlesztés egy jó tanár ismérvei. Van két gimnazista lányom, akik már megszokták és jól viselik, hogy anya nem fárad el és jókedvűen megy dolgozni. Másoknál nem ezt látják…


GÓCZÁNÉ NÉMETHY ÉVA
Osztálytanító - 4. osztály

Életutam első állomása, egy pici borsodi falucska, Gömörszőlős. Gyermekéveim emlékei ide kötnek,  azok minden szépségével és minden küzdelmével, meghatározva személyiségem alapjait.
Az általános és a középiskola elvégzése után Nyíregyházán, a  BGYTKF-en folytattam tanulmányaimat, ahol 1998-ban magyar-történelem szakos tanárként végeztem.
Tanítottam: Karcagon, Kunmadarason, Tarnabodon.

A gyerekek szeretete, a tudás átadásának felelőssége, az élet tisztelete utat mutatott és irányt szabott  hivatásom gyakorlásához. Ez az a folyamat, amikor:
“Az ember a világot megismerve önmagára talál, és magát megismerve föltárul számára a világ.”
Saját élettapasztalataimat igyekeztem bővíteni. A tanítás mellett tanulási képességeket fejlesztő trénerként, később igazgatóhelyettesként, majd egy ideig ingatlan-értékesítőként is dolgoztam, ahol számtalan tapasztalattal gazdagodtam.

Ezzel párhuzamosan három gyerkőc anyukája lettem, akik az addig megismert világot más-más perspektívából is folyamatosan megmutatták. Leginkább ők motiváltak, hogy megkeressem azt a legkedvezőbb lehetőséget, amit tanítóként/szülőként meg kell teremtenünk, hogy a gyermek saját sorsát, temperamentumát követve neveljünk. 
A Waldorf-iskola ennek biztosít teret.

A 2015/2016-os tanévben mint elsős osztálytanító csatlakoztam az egri waldorf iskolához, majd gyermekeim révén, szülőként is, mivel Gábor és Réka bekapcsolódott az iskola életébe és jelenleg is itt tanulnak. Legnagyobb gyermekem Bence a Neumann János Gimnázium tanulója.

2015-ben kezdtem a Solymáron induló Waldorf-osztálytanító képzést, amit 2018-ban sikeresen befejeztem. Ennek szellemében a tanári ars poeticám:
„Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen." (Rudolf Steiner)


ZELENSZKI ADNREA
Osztálytanító - 5-6. osztály és angolnyelv-tanár
Iskolaképviselő

Ha röviden kellene válaszolnom arra, miért is szerettem volna waldorf tanár lenni, akkor azt mondanám, hogy szerettem volna megismerni azt a módot, ahogy a fiam tanul. Ennél persze sokkal árnyaltabb a kép. Abban a szerencsés, de nem könnyű helyzetben voltam, hogy részese lehettem egy iskola születésének. Az Egri Waldorf Iskola a 2014-es tanévvel elindult, a fiam harmadik osztályos tanulóként kezdett itt. Az első perctől azt érzem, hogy hazaérkeztünk. A fiam hazaért, mint érdeklődő ember, akinek szabad kérdezni és szabad hibázni. Én hazaértem, mint szülő, aki a gyerekéről hall a szülői esteken és a beszélgetések során. Később hazaértem, mint tanár, mert azokkal az elvekkel és módszerekkel találkozom itt, amelynek hiánya miatt soha nem vágytam arra, hogy állami keretek között tanítsak, és lettem nyelviskolai és magántanár.

2015 szeptemberétől kezdődő tanévben elvállaltam az iskolánkban az angol nyelv tanítását, majd a következő tanévben átvettem az osztályomat. A mai napig kalandként élem meg a tanítást és a tanulást. A munkám során minden nap kapom a kérdéseimre az újabb és újabb válaszokat, hogy miért is akartam én waldorf tanár lenni, és miért is érzem úgy, hogy mindig ez volt az, amit kerestem.


Éva

MÁTRA ÉVA
Osztálytanító - 7-8. osztály

23 éves voltam, amikor anyukám azt mondta: "Éva, neked vagy egy gyereked sem lesz, vagy nagyon sok. Mindig a gyerekeket figyeled!" Igaza lett. Két fiam mellett nagyon sok "gyerekem" volt, van. Akinek vannak saját gyerekei, tudja, a testvérek is mind különbözőek. Így van ez a tanítványokkal is. A pedagógusoknak ez teszi változatossá a mindennapjait és adja a megújulásra a kihívást. Megtalálni minden gyerekhez az utat. Van, amikor sikerül, és van, amikor kevésbé. Ez utóbbi mindig nagy fájdalommal jár. 
Ezért vallom, hogy sokféle iskolára van szükség, mert sokféle család és sokféle gyerek van. Minden iskolában elsők a gyerekek, akiket az adott iskolában tanító pedagógusok kísérnek, és támogatják őket a szülők. Akiknek a bizalma nélkül nem lehet a pedagógusoknak szabadon, felszabadultan tanítani. Egy iskolában sem.

Szerencsésnek mondhatom magam: állami óvodákban, iskolákban olyan vezetők mellett dolgozhattam, akik támogatói, segítői voltak az újítási kezdeményezéseimnek. Így ismerkedtem meg egy volt tanáromnak - akkor már kollégámnak - köszönhetően huszonévesen a waldorf-pedagógiával Solymáron, az  első waldorf óvodában. Ennek harminc éve. A fiaim is waldorf iskolában tanultak. Egyikük a Kispesti Waldorf Iskolában érettségizett. Így szülőként is átélhettem a "waldorf utat."  Elkísértem egy osztályt waldorf-tanárként elsőtől nyolcadikig. Hálás vagyok a sorsnak, hogy ezt átélhettem, hogy itt lehetek, ilyen iskolában taníthatok. 


GYURKÓ-SOLTÉSZ ERIKA
ének-zene tanár, fejlesztőpedagógus

Főiskolás éveim óta mondhatom magam egrinek, de a gyermekkorom igazán az Alföldhöz kapcsolódik, tiszafüredi származású vagyok. 
Már kisiskolás napjaimat is áthatotta a zene iránti lelkesedésem, szeretetem, ekkor tanultam citerázni, zongorázni, orgonálni. Viszonylag korán megszületett bennem annak a gondolatnak a csírája, ami az ének-zene tanári pálya felé terelt, és ebben nagy segítségemre volt, hogy kiváló tanárok keze alatt tanulhattam. Közülük is kiemelném a számomra meghatározóbbat, a nagynénémet, aki szintén énektanár, és nagyon sokat köszönhetek Neki, példája, törődése és szakértelme mindig is inspirált.
Az egri EKTF-en végeztem 2005-ben, ének-zene - pedagógia (fejlesztőpedagógus) szakon, és ezt követően általános iskolákban tanítottam és fejlesztettem Bükkszéken, Sirokban, majd Noszvajon és Novajon. Majd egy középiskolai kollégiumban dolgoztam nevelőtanárként 9 évig.

Már a főiskolai éveim alatt is érdeklődtem a waldorf-pedagógiai iránt, szakdolgozatom is ebben a témában született, és különleges élmény volt, hogy ennek keretében néhány napig az egyik waldorf-iskolában betekintést nyerhettem, hogyan is zajlik ott az élet. Magával ragadott az élmény, és szívesen dolgoztam volna ilyen iskolában, de még nem volt Egerben.

Telt-múlt az idő, és úgy hozta az élet, hogy a mi iskolánk 3. tanévében csatlakozhattam az itteni munkához. Szaktanárként tevékenykedek, zenét tanítok, és fejlesztek is az extra lesson segítségével. Idén végzek az ELTE-BGYTK-n, extra lesson fejlesztő szakpedagógus szakon. Fontosnak tartom, hogy a gyerekeket segítsük abban, hogy teljes képet tudjanak kialakítani a világ dolgairól, és ehhez kitűnő fogódzó a sok mozgás, zene, kézimunka, festés, művészetek, a tantárgyak sokrétű megközelítése. Nem véletlenül vagyunk a fej, a szív és a kéz iskolája. Abban hiszek, hogy minden gyereknek szüksége van olyan kis időre, amikor csak az ő problémájával foglalkozunk, és már maga a kapcsolat, az odaszánt idő és őszinte érdeklődés is gyógyít. 

A steineri gondolatok közül pedig egy számomra meghatározóval zárnám soraim:
„In dem Herzen webet Fühlen, in dem Haupte leuchtet Denken, in den Gliedern kraftet Wollen. Webendes Leuchten, kraftendes Weben, leuchtendes Kraften: Das ist-der Mensch.”
„ A szívben szövődik az érzés, a fejben fénylik a gondolkodás, a végtagokban erősödik az akarat. Szövődő fény, erősödő szövedék, fénylő erő - ez az Ember.” 

(Rudolf Steiner)


NAGY ZOLTÁN 
testnevelő tanár és napközis nevelő

Immár 5 éve dolgozom pedagógusként. Eddig állami iskolában tanítottam, de 2018-ban lehetőséget kaptam arra, hogy az egri waldorf iskolában is kipróbálhassam magam, mint testnevelő és napközis tanár. Ez a hivatás számomra azt jelenti, hogy részese lehetek a gyerekek fejlődésének, átadhatom nekik a mozgás, a sport szeretetét. Fontosnak tartom, hogy már fiatal korban is a mindennapjaik része legyen a testmozgás, ezért is próbálom az órákat változatos és fejlesztő gyakorlatokkal kitölteni. Az olykor szürke és fáradt hétköznapokon sokszor a gyerekek mosolya és egy megerőltető testnevelésóra utáni elégedettség érzése segít át. A gyerekek pozitív hozzáállása nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az órák hatékonyak és jókedvűek legyenek.

 


SZABOLCSINÉ MÉNES RITA
francia- és angolnyelv-tanár

Angol és francia szakos tanárként végeztem az Eszterházy Károly Egyetemen. Tanulmányaim befejezése óta folyamatosan tanítok. Pályafutásom jelentős részében nyelviskolákban dolgoztam és jelenleg is dolgozom.

2015-ben érkeztem az egri Waldorf iskolába. Ami elsőként megfogott az iskolában, az a természet és a nyugalom harmóniája volt. Mivel a magánéletemben is fontos számomra a természet közelsége, melyet két hobbim is tükröz, így a kezdetektől otthon éreztem magam. Szabadidőmben sokat kertészkedem és lovagolok.

A nyelvtanítás szeretete átjárja a munkámat. Célom, hogy a gyerekek merjenek és akarjanak is idegen nyelveken megszólalni. A gyermekekben lévő természetes vágyat és kíváncsiságot igyekszem erősíteni munkám során. Tanárként, mindennapos kihívást jelent számomra az a szabadság, melyet a waldorf-pedagógia biztosít számomra. Igyekszem sokat olvasni és fejleszteni magam, hogy a tanórákon minél több és hatékonyabb feladattal ismerkedjenek meg a gyerekek.


DR. HOFFMANN-NÉ VARGA ILDIKÓ ELINA
francianyelv-tanár

2018 nyarán érkeztem az iskolába francia szakos tanárként. Az egyetem befejezése óta állami iskolában dolgozom, így látom a „hagyományos” tanítás által a gyerekekre nehezedő nyomás káros hatásait. Nagy kedvem lett kipróbálni magam egy más közegben, ahol oldottabb légkörben több lehetőség adódik szélesebb körű ismeretek elsajátítására, amelybe nemcsak a nyelv ismerete, de a francia kultúrába való bepillantás is beletarozik. A játékos nyelvtanulásba az egyetemi színjátszókörben szerzett tapasztalataimat is megpróbálom beleépíteni.

 

 

 


BAKOS MÓNIKA
francianyelv-tanár

"A gyermekek a lélek őrei." ("Les enfants sont les gardiens de l'âme." -ZAZ) 20 éve találkoztam először Rudolf Steiner gondolataival és a waldorf-pedagógiával tanulmányaim során. Első hallásra megérintett, tudtam, még lesz dolgunk egymással. Majd hosszú évekig más utakat választottam, és lehetőségem adódott kipróbálni magam oktatásszervezőként, logisztikusként, majd belekóstolhattam a fordítói és tolmács munkába is. Fiam óvodaválasztásakor, 2015-ben kerültünk újra kapcsolatba a waldorffal. 2018-ban kezdtem el francia nyelvet tanítani az egri iskolában, és ugyanekkor csatlakoztam a solymári nyelvtanári specializációhoz is. Amikor beléptem az első órámra a harmadikosokhoz, tudtam, nem kell tovább keresgélnem a szakmámat, hazaérkeztem. Örömmel tölt el minden gyermekekkel töltött nyelvóra, folyamatosan tanulok tőlük/róluk/magamról. Hiszem, hogy egy új nyelv játékosan, élményt adó tevékenységként helyet kaphat és beépülhet gyermekeink szívébe.

"Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv; minden hatásra reagál, amit emberek váltanak ki belőle. Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, attól függ, hogyan viselkednek a közelében." (R. Steiner)

Örömet szerez minden gyermekekkel töltött nyelvóra.


TÓTH LÓRÁNT
fafaragó, népi iparművész

2016-ban kaptam felkérést, hogy fafaragást oktassak az egri Waldolf Iskolában. Óráimon nem fafaragókat szeretnék képezni, de célom, hogy rávilágítsak arra, hogy kisebb-nagyobb munka ráfordításával mi mindenre képesek a gyerekek. A fa által rengeteg lehetőség adódik, hogy az elméleti órákon tanultakat a gyakorlatban is kivitelezni tudják a diákok a segítségemmel. Én magam 20 éve foglalkozom fafaragással. Az eltelt idő alatt Népi Iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere, Zilahy György-díjas fafaragó és Nagyvisnyó Díszpolgára lettem.

© 2019 www.egriwaldorf.hu
**GA**