Híreink

<img class=" title="Bemutatozik az új első osztály tanítója">

Bemutatozik az új első osztály tanítója

A diákjaink és szülei számára már kedves ismerős a leendő elsősök osztálytanítója, hiszen ő most az iskola testnevelő tanára és napközis nevelője. Hospitálásokkal már meg is kezdte a felkészülést az osztálytanítói feladatokra, hamarosan pedig földrajz–testnevelés szakos mesterképzése mellett a Waldorf-képzést is elkezdi. Izgatottan várja a szeptembert immáron osztálytanítóként.
Nagy Zoltánnal beszélgettünk.

<img class=" title="SZJA 1%">

SZJA 1%

Hálásan köszönjük, ha iskolaépületünk felújítását támogatja személyi jövedelemadója 1%-val!

Fenntartó alapítvány:
Kreatív Élet Alapítvány
Adószám: 18336009-1-10

<img class=" title=" 5 évesek lettünk!">

5 évesek lettünk!

2014. tavaszán egri és Eger környéki családok egy lelkes csoportja, akik alternatív tanulási utat kerestek gyermekeiknek, hatalmas összefogással, hosszas előkészítő munkájával és pár "csepp varázslattal" megalapították az Egri Waldorf Általános Iskolát.

Waldorf Eger


A Egri Waldorf Iskola tanárai, szülői köre és támogatói azt a célt tűzték magunk elé, hogy a gyermekek fejlődésének olyan körülményeket teremtsenek, amelyek a gyerekek életkori és személyes adottságainak leginkább megfelelnek. Szeretnénk lehetővé tenni az egészséges emberre jellemző testi-lelki-szellemi tulajdonságok, képességek lehető legoptimálisabb kibontakoztatását annak érdekében, hogy a tanulók megfelelő tárgyi tudással és megfelelő önismerettel, valamint az önérvényesítés képességével rendelkezzenek.

Célunk, hogy az Egri Waldorf Iskolában szerzett tudás és sokrétű tapasztalat elősegítse a tanulók társadalomba való beilleszkedést és a közösségért való felelősségvállalás érzésének kialakulását. Ezért az oktatáson túl egészséges felnőtt közösségi minták megteremtésére törekszünk a szülők, tanárok, illetve az iskolán túli környezettel együttműködve.

Az Egri Waldorf Iskola tevékenységének eredményességét nem elsősorban a gyermekek tanulmányi eredményének alakulásán kívánja lemérni, hanem képesség- és készségfejlesztő, modern pedagógiai értelemben vett kompetenciaalapú nevelés és oktatást megvalósítására törekszik, amihez a hátteret a megtartó, szeretetteljes emberi környezet biztosítja.

© 2019 www.egriwaldorf.hu
**GA**