Híreink

<img class=" title="Tévhitek a Waldorfról">

Tévhitek a Waldorfról

Csokorba szedtünk jó néhány hiedelmet a waldorfról és iskolánkról annak érdekében, hogy a téves információkat valós információkra cseréljük.

… hogy burokban nevelik a gyerekeket
… hogy nem tanulnak, csak játszanak
… hogy nincs osztályzás, nincs értékelés

<img class=" title="SZJA 1%">

SZJA 1%

Hálásan köszönjük, ha iskolaépületünk felújítását támogatja személyi jövedelemadója 1%-val!

Fenntartó alapítvány:
Kreatív Élet Alapítvány
Adószám: 18336009-1-10

<img class=" title="Jelentkezés iskolánkba">

Jelentkezés iskolánkba

A leendő első osztályba történő jelentkezés részletei itt olvashatóak.

Jelenleg az 1., a 2., a 3. és a 4-5. osztályainkba is van lehetőség becsatlakozni.

Waldorf Eger


A Egri Waldorf Iskola tanárai, szülői köre és támogatói azt a célt tűzték magunk elé, hogy a gyermekek fejlődésének olyan körülményeket teremtsenek, amelyek a gyerekek életkori és személyes adottságainak leginkább megfelelnek. Szeretnénk lehetővé tenni az egészséges emberre jellemző testi-lelki-szellemi tulajdonságok, képességek lehető legoptimálisabb kibontakoztatását annak érdekében, hogy a tanulók megfelelő tárgyi tudással és megfelelő önismerettel, valamint az önérvényesítés képességével rendelkezzenek.

Célunk, hogy az Egri Waldorf Iskolában szerzett tudás és sokrétű tapasztalat elősegítse a tanulók társadalomba való beilleszkedést és a közösségért való felelősségvállalás érzésének kialakulását. Ezért az oktatáson túl egészséges felnőtt közösségi minták megteremtésére törekszünk a szülők, tanárok, illetve az iskolán túli környezettel együttműködve.

Az Egri Waldorf Iskola tevékenységének eredményességét nem elsősorban a gyermekek tanulmányi eredményének alakulásán kívánja lemérni, hanem képesség- és készségfejlesztő, modern pedagógiai értelemben vett kompetenciaalapú nevelés és oktatást megvalósítására törekszik, amihez a hátteret a megtartó, szeretetteljes emberi környezet biztosítja.

© 2018 www.egriwaldorf.hu
**GA**