Híreink

<img class=" title="Nyílt napok az iskolánkban">

Nyílt napok az iskolánkban

2019. március 5. és 7. között várjuk azokat az érdeklődő szülőket, akik közelebbről szeretnének betekinteni iskolánkba, illetve osztályaink életébe.

A korlátozott létszám miatt, az órák látogatásához regisztráció szükséges!

<img class=" title=" 5 évesek lettünk!">

5 évesek lettünk!

2014. tavaszán egri és Eger környéki családok egy lelkes csoportja, akik alternatív tanulási utat kerestek gyermekeiknek, hatalmas összefogással, hosszas előkészítő munkájával és pár "csepp varázslattal" megalapították az Egri Waldorf Általános Iskolát.

<img class=" title="Jelentkezés iskolánkba">

Jelentkezés iskolánkba

Jelentkezési határidő a leendő 1. osztályba: 2019. március 12. kedd

Lehetőség van a meglévő 1., 2., 3., 4. és 5-6. osztályainkba is becsatlakozni.

Waldorf Eger


A Egri Waldorf Iskola tanárai, szülői köre és támogatói azt a célt tűzték magunk elé, hogy a gyermekek fejlődésének olyan körülményeket teremtsenek, amelyek a gyerekek életkori és személyes adottságainak leginkább megfelelnek. Szeretnénk lehetővé tenni az egészséges emberre jellemző testi-lelki-szellemi tulajdonságok, képességek lehető legoptimálisabb kibontakoztatását annak érdekében, hogy a tanulók megfelelő tárgyi tudással és megfelelő önismerettel, valamint az önérvényesítés képességével rendelkezzenek.

Célunk, hogy az Egri Waldorf Iskolában szerzett tudás és sokrétű tapasztalat elősegítse a tanulók társadalomba való beilleszkedést és a közösségért való felelősségvállalás érzésének kialakulását. Ezért az oktatáson túl egészséges felnőtt közösségi minták megteremtésére törekszünk a szülők, tanárok, illetve az iskolán túli környezettel együttműködve.

Az Egri Waldorf Iskola tevékenységének eredményességét nem elsősorban a gyermekek tanulmányi eredményének alakulásán kívánja lemérni, hanem képesség- és készségfejlesztő, modern pedagógiai értelemben vett kompetenciaalapú nevelés és oktatást megvalósítására törekszik, amihez a hátteret a megtartó, szeretetteljes emberi környezet biztosítja.

© 2019 www.egriwaldorf.hu
**GA**