Híreink

<img class=" title="György Napi Sokadalom">

György Napi Sokadalom

Családi tavaszköszöntő délelőtt
a Waldorf Iskola parkjában
2017. április 23. vasárnap 10-13h

Gyertek velünk játszani, beszélgetni, alkotni, együtt lenni, vagy akár csak nézelődni!
10:30 Galagonyás Bábszínház: A szorgalmas és a rest leány

<img class=" title="SZJA 1%">

SZJA 1%

Hálásan köszönjük, ha iskolaépületünk felújítását támogatja személyi jövedelemadója 1%-val!

Fenntartó alapítvány:
Kreatív Élet Alapítvány
Adószám: 18336009-1-10

<img class=" title="Jelentkezés a következő tanév 1. osztályába">

Jelentkezés a következő tanév 1. osztályába

Iskolaválasztás előtt álló családoknak információ a jelentkezés és a felvételi részleteiről

Meglévő osztályainkba a jelentkezés folyamatos.

Waldorf Eger


A Egri Waldorf Iskola tanárai, szülői köre és támogatói, azt a célt tűzték magunk elé, hogy a gyermekek fejlődésének olyan körülményeket teremtsenek, amelyek a gyerekek életkori és személyes adottságainak leginkább megfelelnek. Szeretnénk lehetővé tenni az egészséges emberre jellemző testi-lelki-szellemi tulajdonságok, képességek lehető legoptimálisabb kibontakoztatását annak érdekében, hogy a tanulók megfelelő tárgyi tudással és megfelelő önismerettel, valamint az önérvényesítés képességével rendelkezzenek.

Célunk, hogy az Egri Waldorf Iskolában szerzett tudás és sokrétű tapasztalat elősegítse a tanulók társadalomba való beilleszkedést és a közösségért való felelősségvállalás érzésének kialakulását. Ezért az oktatáson túl egészséges felnőtt közösségi minták megteremtésére törekszünk a szülők, tanárok illetve az iskolán túli környezettel együttműködve.

Az Egri Waldorf Iskola tevékenységének eredményességét nem elsősorban a gyermekek tanulmányi eredményének alakulásán kívánja lemérni, hanem képesség- és készségfejlesztő, modern pedagógiai értelemben vett kompetenciaalapú nevelés és oktatást megvalósítására törekszik, amihez a hátteret a megtartó, szeretetteljes emberi környezet biztosítja.

© 2017 www.egriwaldorf.hu
**GA**